Opis inwestycji

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiatach: Mrągowo, Pisz, Giżycko i Ełk. Analizowane warianty przebiegu drogi krajowej nr. 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk przebiegają przez tereny gmin: Mrągowo, Ryn, Mikołajki, Orzysz, Pisz i Ełk. Przedmiotem opracowania jest studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej docelowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk – Etap II STEŚ. Początek projektowanej trasy przyjęto w km 204+600 istniejącej obecnie drogi. Koniec projektowanej drogi przyjęto na włączeniu w realizowaną obecnie obwodnicę Ełku w ciągu drogi krajowej nr 16. Droga krajowa nr. 16 jest traktowana jako podstawowa oś komunikacyjna województwa warmińsko – mazurskiego.